Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

 1. Προοίμιο

Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία με την επωνυμία HUNTER – Lila Verne Μονοπρόσωπη ΕΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) ιδιοκτησίας της.

Η εταιρεία, με την επωνυμία HUNTER – Lila Verne Μονοπρόσωπη ΕΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΔΡΑ: ΥΔΡΑΣ 16, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΤΚ 18346, τηλ 2104829916, 6982076755, e-mail [email protected] , ΑΦΜ. 800425004, ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, Γ.Ε.Μ.Η. 121824101000, (στο εξής: εταιρεία), είναι ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της σελίδας της, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς. Το δίκτυο καταστημάτων μας αποτελείται από τα ιδιόκτητα καταστήματα εντός και εκτός της Αττικής και τα συνεργαζόμενα ανεξάρτητα καταστήματα βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchisees) ανά την Ελλάδα.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας και τον τρόπο και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation και την εθνική νομοθεσία. Για το κείμενο του Kανονισμού μπορείτε να πατήσετε στο link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679)

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος διαθέτει πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) που χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης υψηλής ποιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο κόμβων δημιουργώντας ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, γεγονός που οδηγεί στην αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της περιήγησης σας γενικότερα. Αναγνωριστικό στοιχείο της προστατευμένης σύνδεσης είναι οι χαρακτήρες https:// και το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.

Σε περίπτωση που  ο δικτυακός μας τόπος, παραπέμπει μέσω άλλων “συνδέσμων”  σε άλλες ιστοσελίδες, ουδεμία ευθύνη φέρει για τους ιστοτόπους των τρίτων, αλλά αυτοί έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας αποκλειόμενης οιασδήποτε υπαιτιότητας ή ευθύνης δικής μας.

 1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων.

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην απευθείας ταύτιση σας είτε σε συνδυασμό με άλλες, στην ταυτοποίησή σας. Δεν νοούνται ως προσωπικά δεδομένα οι ανώνυμες πληροφορίες. Δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων κατά τα άρθρο 9, 10 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679. Η εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής στοιχεία:

Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη: * Όνομα * Επώνυμο * Διεύθυνση * Φύλο* όνομα λογαριασμού χρήστη * Δεδομένα Τοποθεσίας

Μοναδικά Αναγνωριστικά Χρήστη: * ΑΦΜ * ΑΔΤ

Στοιχεία Τιμολόγησης : * Όνομα * Διεύθυνση Παραγγελίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Πελάτη: * Τηλέφωνο * Εmail * Διεύθυνση Παραγγελίας

Στοιχεία που μπορεί να εισάγει ο χρήστης: * Καλάθι αγορών* Ιστορικό Προτιμήσεων

Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση: * Διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP) * Cookie *προτιμήσεις* χρόνος περιήγησης στην ιστοσελίδα, είδος συσκευής.

Σε περίπτωση πραγματοποίησης οποιασδήποτε αγοράς συλλέγουμε αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητας σας όπως (όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο) και ενδέχεται να συλλέξουμε μοναδικά αναγνωριστικά σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου (ΑΦΜ). Επίσης συλλέγουμε στοιχεία τοποθεσίας (διεύθυνση αποστολής παραγγελίας) πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Συλλέγουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας σκοπών και υπηρεσιών.

Σε περίπτωση απλού ανοίγματος προσωπικού σας λογαριασμού  συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο σας, το e-mail σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και το τηλέφωνο σας. Συλλέγουμε στοιχεία λογαριασμού χρήστη όπως (όνομα χρήστη, μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός χρήστη) και προσωπικές σας προτιμήσεις από το ιστορικό σας στον κατάλογο επιθυμιών.

Σε περίπτωση απλής περιήγησης σας στην ιστοσελίδα εφόσον δε συμπληρώνετε κάποια φόρμα επικοινωνίας ή δεν ανοίγετε κάποιο λογαριασμό χρήστη ή δεν προβαίνετε σε κάποια παραγγελία, τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που μεταφέρονται στον διακομιστή μας από τον περιηγητή σας (την ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο, τη Διεύθυνση IP σας κατά την είσοδο στον ιστότοπο, τον περιηγητή που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, τον όγκο δεδομένων που στάλθηκε με τη μορφή bytes)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής νόμιμους σκοπούς:

– για την ομαλή ολοκλήρωση της εμπορικής μας συναλλαγής, (αλλαγή, αντικατάσταση, επισκευή, παράδοση στο σπίτι σας ή στην εργασία σας των προϊόντων που αγοράσατε, ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας, αποστολή ηλεκτρονικής απόδειξης κ.α.  ).

– για την ανταπόκριση μας στα αιτήματα σας (πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες διαθεσιμότητας προϊόντων, υποβολή παραπόνων)

– για τη διακρίβωση εγκλημάτων όπως ενδεικτικά πρόληψη έναντι ηλεκτρονικής απάτης κ.α

– για τη διεκπεραίωση έννομων υποχρεώσεων μας και εσωτερικών διαδικασιών όπως τιμολόγηση, λογιστική κ.α

– για την προστασία του έννομου συμφέροντος μας και της ασφαλούς λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν

– για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού

– για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών που συμμετείχατε

– για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργικότητας και σταθερότητας ιστοτόπου και προστασία από παράνομες χρήσεις

– για την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 1. Τρόποι Συλλογής Δεδομένων

Παραγγελία Προϊόντος: Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και παραγγέλνετε τα προϊόντα μας, αφού επιλέξετε το προϊόν που επιθυμείτε, στη συνέχεια πρέπει να μας αποστείλετε τις λεπτομέρειες επικοινωνίας και παράδοσης του προϊόντος ώστε να σας συσκευάσουμε και να το αποστείλουμε. Στη συνέχεια τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παραλαβής, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό) διαβιβάζονται στους μεταφορείς μας για να σας παραδώσουν το προϊόν που παραγγείλατε. Αν πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, σας ενημερώνουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης υψηλής ποιότητας που πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL, δια μέσου κατάλληλου συνεργάτη μας – τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η εκκαθάριση πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται είτε μέσω της «Alpha  e-Commerce» είτε μέσω της «PayPal”. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Περισσότερα για τους παρόχους πληρωμών μπορείτε να δείτε στα παρακάτω link: (1) https://goGo.gl/xBXMy (2) https://goo.gl/uyuiax αντίστοιχα.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας είναι το άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή η εκάστοτε εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία του καταναλωτή  και τη φορολογική νομοθεσία.

Αν επιλέξετε ως μέθοδο πληρωμής την αντικαταβολή οι πληροφορίες πληρωμών απόδειξης/ τιμολογίου συλλέγονται και μεταφέρονται με ασφάλεια στους συνεργάτες πληρωμών μας για πληρωμές ή / και για Τιμολόγιο. Σε περίπτωση επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος επικοινωνούμε με προμηθευτές μας και στη συνέχεια ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους μεταφορείς μας για να αντικαταστήσουν το προϊόν και να σας το αποστείλουν πίσω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο από τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.

 

Άνοιγμα λογαριασμού πελάτη: Με την επίσκεψη σε κάποιο από τα καταστήματα μας ή στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε λογαριασμό πελάτη συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση σας και την  ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το τηλέφωνο, ώστε να πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή, να μας αποστείλετε κάποιο αίτημα, να δημιουργήσετε καλάθι αγορών κ.α. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να αποστείλουμε την παραγγελία, την ηλεκτρονική σας απόδειξη  ή για να σας ενημερώσουμε για το προϊόν σας όταν είναι ξανά διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να διατηρείτε λογαριασμό πελάτη, μπορείτε να ζητήσετε στέλνοντας e mail στο [email protected] ζητώντας τη διαγραφή του ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο: 6982076755  και η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για διαφορετικό σκοπό (π.χ για να ενημερώνεστε για τις προσφορές μας και τα προϊόντα μας) ή σε περίπτωση που έχετε αποδεχτεί νομικά την περαιτέρω δέσμευση και χρήση αυτών από τον διαδικτυακό μας τόπο, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας και για αυτούς τους σκοπούς.

Ενημερωτικά δελτία: Όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα από το ενημερωτικό μας δελτίο (στο διαδίκτυο ή στα καταστήματά μας), συμφωνείτε να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να στέλνουμε τα νέα μας επιστολές ή προσκλήσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις προσφορές μας. Στην περίπτωση αυτή, μεταφέρουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στον πάροχο υπηρεσιών που σας στέλνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, δηλαδή σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά  e-mail και newsletter έχετε το δικαίωμα να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών χρησιμοποιώντας τη σύνδεση που βρίσκεται στο κάτω μέρος των e-mail που αποστέλλονται από την εταιρεία.  Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να μας στείλετε e- mail [email protected] ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 6982076755

 

Διαγωνισμοί: Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε διαγωνισμούς μέσω της ιστοσελίδας μας  ή από τα newsletter που σας αποστέλλουμε, σας ζητάμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας και τη διεύθυνση email σας ώστε να μπορούμε να σας ανακοινώσουμε το νικητή. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα επεξεργαστούμε μόνο για το σκοπό αυτό και για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, την ύπαρξη εγγύησης, την αντικατάσταση από ελαττωματικών προϊόντων κτλ.

Στην περίπτωση αυτή η νόμιμη βάση είναι η συγκατάθεση, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού INSTAGRAM: Για να δείτε τους ειδικούς όρους του Διαγωνισμού στο Instagram πατήστε εδώ https://www.hunteraccessories.gr/ειδικοί-όροι-διαγωνισμού/

Απλή Περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας: Τέλος, μέσω της απλής περιήγησής σας στις σελίδες του/της συλλέγεται μόνο η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) ο όγκος δεδομένων σε bytes κλπ. Επίσης, αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή σας (για τα cookies δείτε αναλυτικά παρακάτω)

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

Από την επικοινωνία σας μέσα από τα social media (facebook, instagram) ή και Google: Σε περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία μας μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ή είστε χρήστης υπηρεσιών Google ενδέχεται  να συλλέξουμε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από τις πληροφορίες που δίνετε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και την Google, εφόσον έχουν το δικαίωμα να μοιραστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με εμάς.

 1. Ποια είναι η Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Είναι οι όροι της συμβατικής σχέσης, οι έννομες υποχρεώσεις μας βάσει της υφιστάμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή το δίκαιο του καταναλωτή ή τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, το έννομο συμφέρον μας και η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται.

Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, πρέπει να είναι ρητή και ειδική ανά τύπο επεξεργασίας και μπορείτε να την αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στο διάστημα που προηγήθηκε πριν την αποσύρετε, ούτε στην περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε e mail στο [email protected] ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6982076755.

 1. Ασφάλεια Δεδομένων

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες μας ή στους εργαζόμενους της εταιρείας που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς υπό την ιδιότητα του επισκέπτη, χρήστη, δυνητικού ή εν ενεργεία πελάτη.

Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή.

Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να μειώσομε τους κινδύνους και το ρίσκο με τη λήψη κατάλληλων Τεχνικών και Οργανωτικών μέτρων καθώς και με την πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων των παραπάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους κινδύνους που απορρέουν λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων (κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, έγγραφες εξουσιοδοτήσεις προσωπικού), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τους εκάστοτε νόμους περί προστασίας δεδομένων. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.

Όταν πληρώνετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, σας ενημερώνουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης υψηλής ποιότητας που πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου κατάλληλου συνεργάτη μας – τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η εκκαθάριση πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσα από το τραπεζικό σύστημα της Alpha Bank ή μέσω της PayPal.

Nα σημειωθεί πως και οι δύο πάροχοι πληρωμών που έχουμε επιλέξει ώστε να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας, είναι πιστοποιημένοι κατα ISO27001 και PCI-DSS: διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών.

 1. Αποδέκτες Δεδομένων / Διαβίβαση σε Τρίτα Μέρη.

Δε διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο αν επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, κατόπιν έγγραφής σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης και εφόσον τα τρίτα μέρη πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι το προσωπικό μας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, τρίτες εταιρείες (αντιπρόσωποι/υπεργολάβοι) μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του για την ομαλή εκτέλεση της συμβατικής μας υποχρέωσης ή του αιτήματος σας (π.χ. μεταφορείς), εταιρείες τεχνικής υποστήριξης π.χ συνεργάτες υποστήριξης της ιστοσελίδας μας, τρίτες εταιρείες μεταφορικές, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία SPEEDEX A.E. Ταχυμεταφορών η οποία εδρεύει επί της οδού Σενέκα αρ. 24, στην Κηφισιά, με στοιχεία επικονωνίας 210 3407000 και [email protected], i-cloudserviceproviders για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, σε εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας (όπως οικονομικούς, νομικούς και λοιπούς συμβούλους), σε συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα για την ομαλή εκτέλεση και εκκαθάριση των συναλλαγών μας.

Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας βρίσκονται στο εσωτερικό της Ε.Ε. Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή εκτός αυτής της περιοχής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας εκτός Ε.Ε θα σας ζητήσουμε τη ρητή άδειά σας.

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την εταιρεία να

–           τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν / επεξεργάζονται

–           να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας

–           να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά

–           να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους

–           να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία

 

 1. Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας, σε φυσικό/ηλεκτρονικό αρχείο.

Τα δεδομένα των ολοκληρωμένων παραγγελιών τηρούνται για αναγκαίο διάστημα όπως επιβάλλεται από την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, εκτός αν ορίζεται από άλλη νομοθεσία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,  (λ.χ. φορολογική). Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Τα υπόλοιπα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μόλις ανταποκριθούμε σε πιθανό αίτημα σας (πχ. απεγγραφή).

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της Lila Verne Μονοπρόσωπη ΕΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ σας ζητηθεί η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε στη διόρθωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.

Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης και να ζητήσετε δωρεάν ενημέρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε. Στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα τα κρατάμε και μάλιστα  σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, π. χ ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για πόσο, χρονικό διάστημα κ.α.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα υπό προϋποθέσεις να αξιώσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης/ αντίρρησης στην επεξεργασία, ζητώντας να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας, όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς και το αίτημα σας.

Πρέπει να κατανοήσετε ότι τα αιτήματα σας και ειδικότερα το αίτημα διαγραφής και εναντίωσης υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ικανοποίησης άλλων έννομων υποχρεώσεων της εταιρείας.

Είναι πιθανό μαζί με το αίτημα σας να σας ζητήσουμε την ταυτότητά σας για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις διαρροής δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα. Το αίτημα σας απαντάται άμεσα εντός (1) ενός μηνός  από τότε που ελήφθη. Σε περίπτωση που είναι πολύπλοκο, θα σας ενημερώσουμε ότι θα χρειαστούμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών. Αν τα αιτήματα σας είναι καταχρηστικά, επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα ενδέχεται να αρνηθούμε αιτιολογημένα να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ανταποκριθήκαμε στο αίτημα σας ή θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr /

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

 1. Ανάλυση των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο / cookies

Cookies που χρησιμοποιούμε:

α) Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων τους. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους.

Χρησιμοποιούμε λειτουργικά cookies που εξυπηρετούν τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, της διευκόλυνσης της πλοήγησης και της αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας.

Μέσω των cookies βελτιώνουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο και συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Xρησιμοποιούμε τα λειτουργικά cookies για να διασφαλίσουμε ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί όπως επιδιώκεται, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ότι μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στο καλάθι αγορών, να κάνετε μια παραγγελία κλπ.

β) Cookies τρίτων. (3dr Party Cookies). Τρίτοι δύνανται να εγκαθιστούν τα cookies που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Business.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=gr&fbclid=IwAR3xvcYBMNK_eGsRoPIXL3NH-Oy1gbIOTyV-onakzstC31nQBbDV7Rf62o4#intro

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες Google (GoogleAnalytics) μια υπηρεσία ανάλυσης του διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα δικά του cookies για να αναλύει τη χρήση ενός ιστότοπου και οι πληροφορίες που παρέχουν τα cookies σχετικά με τη εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου μεταδίδονται στην Google. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς σύνταξης στατιστικών εκθέσεων σχετικά με το μέσο όρο παραμονής στον ιστότοπο και τις σελίδες που προβάλλονται, τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο ιστότοπος μας από εσάς κ.α

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.google.com/analytics και για την Πολιτική απορρήτου του Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://www.google.com/intl/en)ALL/privacypolicy.html.

Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται  στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου μας εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδέχεται να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

γ) Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz
Η εταιρεία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι, εφόσον έχετε οδηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του Skroutz.gr και πραγματοποιήσετε σε εμάς αγορά, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz δεδομένα που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά σας, στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας μας με το Skroutz και της χρήσης από εσάς των υπηρεσιών Skroutz. Η κοινοποίηση από εμάς των δεδομένων αυτών γίνεται μέσω cookie και είναι απαραίτητη για την οικονομική εκκαθάριση αυτής της εμπορικής συνεργασίας, της οποίας τυχόν κάνατε χρήση. Λόγω της αναγκαιότητας αυτής, η νομοθεσία μας επιτρέπει να μην ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr

 

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τη διαγραφή ή την αποκλεισμό των cookies και την προειδοποίησή σας πριν αποθηκευτούν τα cookies. Μπορείτε να βρείτε βοήθεια στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για να χειριστείτε cookies από την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε το καλάθι αγορών σας. Η χρήση των cookies είναι επίσης απαραίτητη εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία.

 1. Αποδοχή της Παρούσας Πολιτικής

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και μην δίνετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

Σας παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 18.10.22.