ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.hunteraccessories.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου πωλούνται διαδικτυακά τα εμπορεύματα της εταιρείας με την επωνυμία HUNTERLila Verne Μονοπρόσωπη ΕΠΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Διστόμου αρ. 74, ΤΚ 10444, τηλέφωνο  2109752908, 2104829919  e-mail [email protected] ΑΦΜ. 800425004, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, Γ.Ε.Μ.Η. 121824101000. Στην παρούσα πολιτική σε συνδυασμό με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ιστοσελίδας θα βρείτε τους όρους και την περιγραφή χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και μία ανάλυση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρεία έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, τόσο σε επίπεδο αναζήτησης και αγοράς προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης των πελατών της σχετικά με τους όρους χρήσης που διέπουν το ηλεκτρονικό της κατάστημα και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προς όλους επισκέπτες του.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης του και να λάβουν γνώση αυτών, καθώς η περιήγηση τους στην ιστοσελίδα «www.hunteraccessories.gr » συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους όρους αυτούς. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και την ΥΑ 5338/17-1-2018(ΦΕΚ 40/Β/17-1-2018) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές στους όρους της δεν θα εφαρμόζονται σε παραγγελίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας για όλες τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις ή αλλαγές.  Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των όρων χρήσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των νόμιμων παραστατών ή κηδεμόνων τους.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την ασφαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών των χρηστών που επιλέγουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.hunteraccessories.gr θα χρειαστούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παραγγελίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α., (αναλυτικά δείτε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ιστοσελίδας) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υποστήριξη και ασφάλεια των συναλλαγών σας, την εμπορική επικοινωνία με την εταιρεία και την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά που μας εμπιστευτήκατε από τρίτους παρά μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας ή εργαζομένους μας ή αν αυτό προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους, δείτε το κεφ. 7 στην πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας).

Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε χρήση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας συμφωνείτε να: α) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της β) διατηρείτε και να ενημερώνετε με επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου σας μπορεί να γίνεται περιοδικά, με σκοπό την προώθηση καινούργιων ή παρόμοιων εμπορευμάτων, προσφορών και υπηρεσιών. Ωστόσο αν δεν επιθυμείτε την ενημέρωσή αυτή από την εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε αίτημα διαγραφής από την υπηρεσία newsletter.

Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, μπορείτε να προβείτε σε τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων που έχετε γνωστοποιήσει ή σε διαγραφή ορισμένων στοιχείων που έχετε επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, συμπληρώνοντας την απαραίτητη φόρμα. Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη των δικαιωμάτων σας για διόρθωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, πρόσβασης, ενημέρωση για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, π.χ. ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για πόσο, χρονικό διάστημα κ.α, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εναντίωσης/ αντίρρησης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία ακολουθεί τα σαφώς οριζόμενα περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος «www.hunteraccessories.gr » και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά τις διατάξεις της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας, δικαίου του καταναλωτή, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της φορολογικής νομοθεσίας. Αν δεν προβείτε σε εμπορική συναλλαγή διαγράφονται μετά την διαγραφή σας ως χρήστη από την ιστοσελίδα.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κύριο μέλημα του ηλεκτρονικού καταστήματος «www.hunteraccessories.gr» είναι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών των χρηστών του. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την προστασία από τις υποκλοπές προσωπικών στοιχείων ώστε αυτά να μείνουν ασφαλή και απόρρητα.

Η κρυπτογράφηση των στοιχείων γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια των συναλλαγών, τόσο στην καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων όσο και στην καταχώρηση των στοιχείων των πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούνται για να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ασφαλής ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων και πιστοποιείται η αξιόπιστη διενέργεια των συναλλαγών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.hunteraccessories.gr» χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites). Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κρυπτογραφείται/κωδικοποιείται πριν βγει online, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Η διασφάλιση των προσωπικών σας στοιχείων επιτυγχάνεται επιπροσθέτως και με την καθιέρωση ενός ονόματος χρήστη (username) και ενός προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παραγγελίας συνδέεστε στον λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στοιχεία τα οποία το σύστημα μας κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού 128bits, επομένως κάθε φορά που αποστέλλετε πληροφορίες αυτές να κρυπτογραφούνται. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, προτείνετε να μην αποκαλύπτετε σε τρίτους τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας σας, ενώ οφείλετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζετε τον κωδικό σας ώστε να καθίσταται δύσκολο να ανιχνευθεί.

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το «www.hunteraccessories.gr» δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη διακοπής της λειτουργίας της για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, ή με την επιφύλαξη λαθών που έχουν προκύψει άθελά μας. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι εμφανής σε αυτό και ανάλογα με αυτήν υπολογίζεται και ο χρόνος παράδοσής τους σε εσάς. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας η εταιρεία δεσμεύεται για την ενημέρωσή σας σχετικά με αυτό.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Για την ομαλή και γρήγορη πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα βρείτε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε στην ιστοσελίδα «www.hunteraccessories.gr». Ολοκληρώνοντας την απαιτούμενη διαδικασία και καθώς φτάσετε στο στάδιο της ολοκλήρωσης, θα λάβετε στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας με όλα τα στοιχεία της και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα σας αποστείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα για την αποστολή της παραγγελίας σας.

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για ακύρωση παραγγελίας πριν την αποστολή και παράδοση σε ταχυμεταφορική εταιρία θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό της παραγγελίας σας και κατόπιν να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος που παραγγείλατε εφόσον υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας εντός 7 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Για όλες τις περιπτώσεις που επιθυμείτε επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος που αγοράσατε πρέπει να μας ενημερώσετε εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)  «[email protected] » γνωστοποιώντας μας τον λόγο επιστροφής ή αντικατάστασης και συμπληρώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας. Στη συνέχεια συνεργάτης από την εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο αλλαγές/επιστροφές στην Ελλάδα. Αλλαγές από την Κύπρο δε πραγματοποιούνται. Εξυπηρέτηση πελατών από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-21:00, Σάββατο 09:00-20:00 τηλεφωνικά  στο 2109752908 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]).

Για την επιστροφή προϊόντος τίθενται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

1.Η επιστροφή οφείλεται να πραγματοποιηθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών

2. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται συνοδευόμενο από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

3. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί αλλά πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να συνοδεύεται από την συσκευασία του.

5. σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων πάνω από 45 Eυρώ που εμπεριέχεται μέσα κάποιο δώρο προσφοράς, δεν θα γίνεται η επιστροφή χρημάτων χωρίς να επιστρέφεται το δώρο.

6. Σε περίπτωση που η επιστροφή του ή των προϊόντων γίνεται άνευ ελλατωματικότητας αυτού ή υπαιτιότητας της εταιρείας, θα βαρύνει τον πελάτη το ποσό των εξόδων μεταφοράς της επιστροφής αυτού ή αυτών, το οποίο ανέρχεται στα 4 ευρώ.

Για την αντικατάσταση προϊόντος τίθενται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

1.Δωρεάν επιστροφή σε όλη την Ελλάδα σε περίπτωση που η εταιρεία απέστειλε αποδεδειγμένα λάθος προϊόντα (σχέδιο, μέγεθος κλπ).

2. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν ή να ζητήσετε την αντικατάστασή του με προϊόν ή προϊόντα ίσης αξίας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος .

Η επιστροφή του προϊόντος είναι δωρεάν από όλη την Ελλάδα, πάντα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2109752908  (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:00).

Για την αλλαγή προϊόντος τίθενται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Η αλλαγή προϊόντος οφείλεται να γίνει μέσω της συμπλήρωσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας του κωδικού του προϊόντος, του χρώματος και του μεγέθους, ώστε συνεργάτης της εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί σας για την αλλαγή που επιθυμείτε.

2.Σημειώνεται πως η επιστροφή του προϊόντος που επιθυμείτε να αλλάξετε πρέπει να γίνει εντός διαστήματος 14 ημερών μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας που σας το παρέδωσε, επιστρέφοντας μας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά:

Εντός διαστήματος 14 ημερών από την εκάστοτε αγορά σας, δύνασθε να ζητήσετε την επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για το προϊόν εφόσον δεν το έχετε χρησιμοποιήσει και επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εφόσον έχει επιστραφεί το προϊόν σε άριστη κατάσταση με την ταχυμεταφορική εταιρεία υποδείξεως μας είτε σε κάποιο φυσικό κατάστημα μας (κατόπιν συνεννοήσεως με εκπρόσωπο του eshop μας). Η επιστροφή χρημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το λογιστήριο της εταιρείας και όχι δια ζώσης σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα μας, εντός διαστήματος 20 ημερών, είτε η αγορά έχει γίνει με μετρητά (αντικαταβολή), ή πιστωτική κάρτα ή και μέσω Paypal.

Τα προϊόντα, τα οποία έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.hunteraccessories.gr μπορούν να αλλαχθούν ή να επιστραφούν σε κάποιο από τα φυσικά καταστήματα της εταιρείας, πάντα κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2109752908 (Δευτέρα – Παρασκευή (10:00-21:00).

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται ως συναλλασσόμενο στο διαδικτυακό κατάστημα www.hunteraccessories.gr είναι το ευρώ.

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η μέθοδος της αντικαταβολής έχει επιβάρυνση 3ευρώ και ισχύει για παραγγελίες εντός Ελλάδας μόνο και πραγματοποιείται με την πληρωμή από τον πελάτη στον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του.

2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ/ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας στο ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της VivaWallet και προστατεύονται από ανώτατα συστήματα διαδικτυακής ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

-Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover

-Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Credit Cards

Μόλις καταχωρήσετε όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας στα ειδικά πεδία, όπως όνομα κατόχου, αριθμός κάρτας, τύπος κάρτας, ημερομηνία λήξης της καθώς και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Στο σημείο αυτό τονίζεται πως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας συμπληρώνονται στο ασφαλές site της συνεργαζόμενης τράπεζας στο οποίο μεταφέρεστε αμέσως μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας και εκεί πραγματοποιείται ο έλεγχος των στοιχείων της κάρτας σας αλλά και η πληρωμή.

3. PAYPAL

Με την καταχώρηση της παραγγελίας, θα μεταφερθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Paypal όπου θα συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που έχετε ήδη αποθηκεύσει, είτε θα συμπληρώσετε τα στοιχεία κάποιας άλλης κάρτας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Με αυτή την επιλογή και την ολοκλήρωση της αγοράς, σας στέλνεται ένα email στο οποίο σας δίνονται οι τραπεζικοί αριθμοί IBAN των λογαριασμών που διαθέτει η εταιρεία στις τράπεζες Alpha bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Viva Wallet σε έναν εκ τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Σημειώσατε ότι τα έξοδα της συναλλαγής που προκύπτουν από την εκάστοτε τράπεζα βαρύνουν τον πελάτη και δεν επιμερίζονται.

9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρεία πραγματοποιεί τις αποστολές των προϊόντων μέσω της ταχυμεταφορικής ACS, αλλά και με τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας. Για παραγγελίες που υπερβαίνουν τα 40 ευρώ, η αποστολή θα είναι δωρεάν. Για παραγγελίες κάτω των 40 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με χρέωση ποσού 3 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιστροφής ή αντικατάστασης το ποσό επιβάρυνσης ανέρχεται σε 5 ευρώ. Από τον κανονισμό αυτό για τα δωρεάν μεταφορικά, εξαιρούνται τα είδη ταξιδίου στα οποία τα μεταφορικά είναι προσαρμοζόμενα και διαμορφώνονται ως εξής: στα 8 ευρώ είναι η χρέωση των  μεταφορικών για τις αποσκευές των 50l (λίτρων), στα 12 ευρώ είναι η χρέωση των μεταφορικών για τις αποσκευές των 70l (λίτρων) και στα 16 ευρώ είναι η χρέωση των μεταφορικών για τις αποσκευές των 100l (λίτρων).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός Αθηνών 2-3 εργάσιμων ημερών και εκτός Αθηνών 3-5 εργάσιμων ημερών εφόσον ο τόπος αποστολής είναι η Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και τα νησιά. Το χρονικό αυτό διάστημα παράδοσης δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

-παράδοση σε απομακρυσμένες περιοχές

-απεργίες

-ακραία καιρικά φαινόμενα

-λόγοι ανωτέρας βίας

-αν κάποιον προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα ενημερώνεστε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας για τον χρόνο παράδοσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΥΠΡΟ

Οι παραδόσεις στην Κύπρο γίνονται εντός 3-5 ημερών και οι αποστολές γίνονται με την ταχυμεταφορική εταιρεία Speedex. Το κόστος αποστολής είναι 30 ευρώ.

Η χρέωση επιβαρύνει τον πελάτη.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις αποστολές παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] .

10. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTERS)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές της εταιρείας. Στόχος αυτού, είναι η ενημέρωσή σας και η καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για το λόγο αυτό η χρήση του δεν θα είναι καταχρηστική. Ωστόσο σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτά τα προωθητικά-διαφημιστικά μηνύματα, μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από αυτή την υπηρεσία μας, απλώς συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος και της εταιρείας, το αίτημα του χρήστη θα επεξεργάζεται με σκοπό την γρηγορότερη επίλυσή του. Η εταιρεία επίσης, αναγνωρίζει την προσφυγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (Online Dispure Resolution – ODR) με σκοπό την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών. Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) στην ιστοσελίδα:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας τόσο οι χρήστες όσο και η εταιρεία μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα-καταγγελία τους και να συμφωνήσουν ποιoς από τους αναγνωρισμένους σε κάθε κράτος μέλος φορείς επίλυσης διαφορών επιθυμούν να αναλάβει την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς τους. Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον οποίον μπορούν να απευθύνονται οι χρήστες για περαιτέρω πληροφορίες είναι:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL

Αν τα ανωτέρω μέσα αποτύχουν, την ευθύνη επίλυσης αναλαμβάνουν τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας.

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα καθώς και ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου «www.hunteraccessories.gr» διέπεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού δικαίου και συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή του χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας.